נושאי תפקידים

אבי קמינסקי - חבר הועד המנהל

אבי קמינסקי | חבר הועד המנהל | עמותת תעשיידע

אבי קמינסקי

יו”ר איגוד מנהלי חינוך ברשויות המקומיות (לשעבר)וחבר הנהלה , ניהל מספר מנהלי חינוך ברשויות מקומיות.

משמש כיועץ למערכות חינוך ומרצה במכללות על רשויות חינוך מקומיות.

רוצה להוביל דור אחד קדימה?