תוכנית טו"ב

 תכנית טו"ב (טכנאים ובגרות):


רציונאל התכנית-


תפקידה של מערכת החינוך ליצור עבור בוגריה תשתית חינוכית של ידע, ערכים ומיומנויות, המהווים "מפתח לחיים".

תכנית טו"ב פותחה לצורך מיצוי יכולתם של תלמידים המסיימים את לימודי התיכון ולאפשר לבוגרים להשיג תעודה המאפשרת אופק תעסוקתי ואופק לפיתוח מקצועי לקראת המשך לימודים במסלולים על – תיכוניים להסמכה של טכנאי/הנדסאי או לימודים אקדמיים בתחומי ההנדסה והמדע.
משרד החינוך, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, הציב יעד אסטרטגי של הגדלת היקף הלומדים והלומדות בחינוך הטכנולוגי ככלל ובמסלולי הטכנאים וההנדסאים בפרט וכן שינוי היחס והתדמית כלפי החינוך הטכנולוגי.
יצירת קשר בין התעשייה למערכת החינוך הינו מהלך בלתי נפרד להשגת היעד.
מבנה מסלול הלימודים בתכנית שונה ממבנה מסלול הלימודים במגמות הטכנולוגיות הרגילות.
הלמידה בתכנית טו"ב מעמיקה ואתגרת. התלמיד מסיים את כיתה י"ב עם תעודת בגרות ותעודת הסמכה כטכנאי (דיפלומה) ללא צורך בתשלום שכר לימוד, ויש באפשרותו להמשיך לכיתה י"ד (בתוספת של שנת לימוד אחת מעבר לכיתה י"ב) ולקבל הסמכה כהנדסאי.
בוגרי התכנית, חייבי הגיוס, ישרתו בצה"ל במערך הטכנולוגי בתור טכנאים/הנדסאים, ירכשו ניסיון מקצועי משמעותי שישרת אותם לאחר מכן בשוק העבודה.


מטרות התכנית-


 התכנית מהווה מסגרת לימודים לקראת תעודת בגרות ותעודת טכנאי במהלך שנות הלימוד
ט' – י"ב במטרה לממש את יכולות התלמידים.
 להכין עתודה טכנולוגית לצה"ל, למשק, לתעשייה וללימודי המשך לתואר הנדסאי או לימודים במכללות אקדמיות במסלולים טכנולוגיים.
 חשיפת בני הנוער לנעשה בתעשייה ויצירת עניין ומודעות בבחירת נושאי לימוד ותעסוקה בעתיד.
 יצירת מוטיבציה להשתלב בתעשייה בעתיד ושינוי התדמית כלפי התעשייה.
 יצירת מעורבות של אנשי התעשייה בקהילה הבית ספרית.
 יחסי הגומלין בין התעשייה לבית הספר יהיו בהלימה לצרכים הייעודיים הבית ספריים ולמאפייני/יכולות התעשייה המאמצת.

 

<חזור