שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי

 שילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי בתעשייה:


רציונאל התכנית-


הצורך להתאים את החינוך הטכנולוגי-מקצועי לסביבה הטכנולוגית המשתנה מוכר בארץ ובעולם וכבר נדון בפורום מדינות ה-OECD והאיחוד האירופי. כיום ברור לכל כי החיבור לתעשייה עוד במהלך הלימודים חיוני והוא חלק בלתי נפרד ממערך הלימוד, שכן ההכשרה מתבססת על ציוד טכנולוגי מתוחכם וסביבה עתירת משאבים שלרוב אינם בנמצא בבתי הספר. על החינוך הטכנולוגי-מקצועי להישען על למידה המשלבת התנסות ותרגול מעשיים בעולם האמִתי – בתעשייה.
התכנית לשילוב תלמידים בתעשייה מעניקה הכשרה העומדת בתקנים בין-לאומיים, כמו כן היא נותנת מענה לצרכים הלאומיים של התעשייה וצה"ל בתחומי הלימוד הנדרשים להם: מכונות, חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים.


מטרות התכנית-


 חשיפה לעולם עבודה טכנולוגי עדכני
 הדרכה וחניכה אישית ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחומם
 התנסות בתהליכי עבודה, תכנון וייצור
 הקניית תפיסות וערכים של עולם העבודה: בטיחות, אחריות, עמידה בלוח זמנים, התמדה ועוד

 

כיצד פועלת בשטח?


התכנית לשילוב תלמידים בתעשייה, פועלת בבתי ספר מכל רחבי הארץ ובהתאם גויסו גופים משלבים ומרכזי התנסות במטרה לשלב למידה משמעותית תוך התנסות מעשית.
התוכנית מותאמת לכל תלמידי התיכון במגמות הטכנולוגיות (בדגש על י"א- י"ב), בכל רמות הלימוד
ולוקחים בה חלק תלמידים מכל קשת החברה הישראלית – ערבים ויהודים, חרדים ודרוזים, בנים ובנות.
התוכנית מהווה חלק בלתי נפרד משבוע הלימוד בבית הספר.
לכל בית ספר מצוות רכז/ת תעשידע המלווה את בית הספר ודואג/ת להתאים את התוכנית לצרכים ולאופי בית הספר.

 

<חזור