תוכנית לקורסים מקצועיים

 תוכנית לקורסים מקצועיים:


משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לאפשר לתלמידי החינוך הטכנולוגי-מקצועי לקבל תעודת הסמכה מקצועית בעלת ערך בשוק העבודה, בנוסף לתעודת בגרות. העיקרון המנחה הוא, תעודת מקצוע אינה באה במקום ו/או חוסמת את האפשרות להשיג זכאות לתעודת בגרות.

 

עמותת תעשיידע מפעילה עבור משרד החינוך תוכנית קורסים מקצועיים לתלמידי המגמות בחינוך הטכנולוגי. במסגרת התכנית, יוכלו מנהלי בתי ספר להזמין עבור תלמידיהם קורסי הכשרה לבחינות הסמכה ולהגישם לבחינות ההסמכה ללא עלות מצד בית הספר.

אתם מוזמנים לפנות לקישור כדי לעיין ברשימת הקורסים המקצועיים שתוכלו לבקש עבור תלמידיכם. הרשימה ערוכה בהתאם למגמות וההתמחויות בחינוך הטכנולוגי-מקצועי.

תוכלו לבחור מתוכה רק קורסים המתאימים למגמות הקיימות בבית-ספרכם. רשימה זו אינה סופית וצפויים עדכונים מעת לעת (ראו הרחבה בהמשך).

 

הגשת בקשות לקורסים המקצועיים תיעשה באמצעות מילוי הטופס המקוון. הבקשות ייבחנו בין היתר גם מהיבט הארגוני והתקציבי. תינתן עדיפות לכיתות בעלות מדד טיפוח גבוה.

עקב העלות הגבוהה המושקעת בפרויקט, מנהל בית-ספר שיאושר לו קורס מקצועי, יתבקש לחתום על טופס התחייבות ולהבטיח את ההשתתפות הסדירה של תלמידיו בקורס ובבחינת ההסמכה בסופו.

אחוזי ההצלחה בבחינות ההסמכה בכל בית-ספר, יקבעו במידה רבה את המשך הפעלת התכנית בשנים הבאות.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מר מורסי עומר, מנהל התכנית בעמותת תעשיידע.

 

כפי שצוין לעיל, רשימת קורסי ההסמכה אינה סופית והיא עשויה להתעדכן.

נשמח לקבל מכם הצעות נוספות לקורסים מקצועיים, אותם יש לשלוח בדוא"ל אל מר מורסי עומר, מנהל התכנית בעמותת תעשיידע.

בכדי שניתן יהיה לבחון את ההצעה, עליה להיות מפורטת ומנומקת באמצעות פירוט הרציונאל, שם, סמל המגמה, ההתמחות הרלוונטית, שם ההסמכה, שם ספק הקורס, משך הקורס, המיקום הגיאוגרפי שבו הקורס ניתן ופרטי איש קשר של ספק הקורס.

ההצעה תיבחן גם לאור שיקולים קרי התאמת הקורס לתכנית הלימודים במגמה ובהתמחות הרלוונטיים, ערכה של ההסמכה בשוק העבודה, המוניטין והניסיון של הגוף מבצע הקורס, אילוצי תקציב וכדומה.

יש להדגיש שגם אם נאשר הצעה לקורס הסמכה נוסף, לא נוכל להבטיח שהוא יוכל להתבצע.

 

<חזור