צועדות קדימה! 07/10/2016

 

העצמת תלמידות ערביות ויהודיות, יזמות ופיתוח מוצר – קורס חדש של תעשיידע בשיתוף MEPI מבית שגרירות ארה"ב פותח דלת אל עולם התעשייה ומצמצם פערים. חברתיים.


00:15 (07/10/16) דוד אלטמן

 

 

 קישור לכתבה המלאה