תלמידות יהודיות וערביות צועדות יחד 10/10/2016

 

בשורות משמחות לתלמידות חטיבות הביניים מקיף אלחיאת שביישוב חורה ותלמידות חט"ב אורט ערד, אשר נבחרו להשתתף בקורס יוקרתי חדש של עמותת תעשיידע "צועדות קדימה". הם יחשפו להיבטים הקשורים בטכנולוגיה ובתעשייה, זאת במטרה לעודד אותן לבחור במסלול לימודים של החינוך הטכנולוגי.

על ידי חיים אלדד -

10 באוקטובר 2016

 

 קישור לכתבה המלאה