הם כבר שכרו, ומה איתכם? 05/08/2016

הם כבר שכרו ומה איתכם