מבצע הסברה להפרדת פסולת בעפולה 24/06/2016

 

 מבצע הסברה להפרדת פסולת בעפולה