כתבה בנושא לימודי טכנולוגייה בצפון בשיתוף תעשיידע 25.1.16

ghgkghk