פירסום ידיעה אודות תכנית התנסות בתעשייה של תעשיידע שהתקיימה עם בי"ס אורט אלסייד ולקייה בשיתוף חברת החשמל

 

פירסום ידיעה אודות תכנית התנסות בתעשייה של תעשיידע שהתקיימה עם בי"ס אורט אלסייד ולקייה בשיתוף חברת החשמל
תודה רבה לאנשי נפת באר שבע על שיתוף הפעולה !

 

מצ"ב קישור לכתבה:

 

http://zivud.com/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/