99% זיעה: פיתוח מיומנות היצירתיות בתוכניות יזמות לתלמידים

על אף שיצירתיות קיימת בכל אדם במידה משתנה, התוצר בסופה מחייב עבודה קשה. תהליך המצאה של מוצר חדש הוא תהליך מתמשך המשלב בתוכו ומאמן את היצירתיות הטמונה בנו.  יצירתיות היא מיומנות לפתרון בעיות בצורה לא שגרתית, מקורית, חדשנית. היא מורכבת מחשיבה מסתעפת ומתהליכי חשיבה מסדר גבוה כמו חקר, ניתוח מידע, ופתרון בעיות כאשר במהלכה נשענים […]