שווה בדיקה עם מנחם הורוביץ- לומדים במהלך השיעור בעזרת הסמארטפון

shave bdika- smartfon-1