מנהל מאמץ מנהל- שיתוף פעולה בין מפעל "אורדע פרינט" ובי"ס הירוק "רבין"

מנהל מאמץ מנהל- שיתוף פעולה בין מפעל