במהלך החודשים הקרובים יתקיימו מפגשי השתלמות מורי חטיבות הביניים של מחוז מרכז ומחוז דרום.

במהלך החודשים הקרובים יתקיימו מפגשי השתלמות מורי חטיבות הביניים של מחוז מרכז ומחוז דרום.
מפגשי ההשתלמות יתקיימו במפעלים שונים.
כמו כן יתקיימו עוד 6 מפגשי השתלמות בפסגות השונות במחוז דרום.
בכל מפגש צפויים להשתתף כ 25 מורים.

 

+ כל החדשות