כשתכניות תעשיידע פוגשות נוער בסיכון

נכתב על ידי ורד גולן. עינת אורינג. מור טויזר. Posted in Blog

כ-16% מכלל הילדים ובני הנוער בישראל, שהם כ-400,000 ילדים ובני נוער, מוגדרים כילדים ובני נוער בסיכון. כשמספר כזה של בני נוער מוגדרים כנוער בסיכון, תעשיידע לקחה על עצמה לשלב את התכניות שלה גם באוכלוסיות אלו.