פעילות תעשיידע בבתי הספר בנושא הפרדת אריזות בשיתוף ותמיכת תאגיד תמיר

פעילות תעשיידע בבתי הספר בנושא הפרדת אריזות בשיתוף ותמיכת תאגיד תמיר

תעשיידע העמותה החינוך מייסודה של התאחדות התעשיינים בשיתוף תאגיד תמיר, מבצעת פעילות הסברתית בנושא הפרדת אריזות בבתי הספר. מטרת פעילות זו לאפשר לתלמידים להיות מעורבים, אכפתיים ופעילים בעולם בר-קיימא, ולקחת חלק פעיל בהטמעת חשיבות הפרדת האריזות .
מטרת התוכנית
ללמד ולהכשיר את בני הנוער והתלמידים לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברת להטמנה.

הפעילות
הפעילות הינה שיעור חווייתי של 90 דקות המועבר לכיתות א'-ט' באמצעות מדריך תעשיידע אשר מגיע לכיתה. הסדנא מציגה בפני התלמידים את משבר פסולת האריזות ומבהירה את חשיבות הפרדת הפסולת על ידי הצרכן לפחים השונים בעיר .
הסדנא כוללת משחק תחרותי והכנת פרסומת יצירתית בנושא.
הפעילות מועברת בסמיכות להכנסת הפחים, ובאופן מערכתי גורף (ימים מרוכזים בהם מגיעים מדריכי תעשיידע ונכנסים לכלל הכיתות בבית הספר) על מנת להגביר את יעילות ההסברה.

מטרות הסדנא:

• התלמידים יכירו את בעיית הפסולת עם דגש על פסולת האריזות
• התלמידים יסבירו את חשיבות הפרדת הפסולת ע"י האזרח
• התלמידים יכירו את הפח הכתום שמוצב בעיר בימים אלו ומיועד לפסולת אריזות.
• התלמידים יכירו מגוון סוגי אריזות ומטרת האריזות.
• התלמידים יתנסו בהעברת "מסר פרסומי" על מנת לשנות מודעות ולעודד תושבים להפריד את פסולת האריזות ולהשליך לפח הכתום.

ת.מ.י.ר - תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) מיסודה של התאחדות התעשיינים בישראל, היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לקיים את כל חובותיהם על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות.

החוק להסדרת הטיפול באריזות- יצא בשנת 2011 ומטרתו להביא לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למנוע הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות המועברות להטמנה.

לינק לאתר תמיר: http://www.tmir.org.il/

 

 

<חזור