דור העתיד להיי-טק בתעשייה

דור העתיד להיי-טק בתעשייה

תוכנית ביוזמת גברת רותי גורנשטיין מפורום מנהלות בתעשייה שנבנתה ומיושמת בשיתוף המינהל למדע ולטכנולוגיה וביישום תעשיידע. התוכנית מובילה ומקנה ערכים וידע עדכני בתחומי התעשייה בקרב בני הנוער. החשיפה של הדור הצעיר, המורים והמנהלים לתעשייה ולמגוון המקצועות הקיימים בעידן ההיי-טק והאתגר הטמון בהם –מסייעת בעידוד תלמידים בכלל ותלמידות בפרט לבחירה במקצועות המדעיים והטכנולוגיים ומעודדת להשתלבות עתידית בתעסוקה במקצועות אלו בצה"ל ובתעשייה בהמשך דרכם.
בתוכנית משתתפות מאות כיתות כל שנה. במסגרת התוכנית נערכים שיתופי פעולה בין חטיבות ביניים ומפעלים בתעשייה באזור מגוריהם.
במסגרת התוכנית עוברים המורים השתלמות לקידום הנושא בכיתות. התלמידים מקבלים הרצאות של אנשי תעשייה בכיתות. נעשים סיורי תלמידים במפעלים, מבוצעים שיעורי העשרה באמצעות המורים, מיושמים קורסים ותוכניות יזמות טכנולוגית (לבחירה), סדנאות בתחומי התעשייה (לבחירה) וביצוע עבודות חקר ופרויקטים של תלמידים בתעשייה.
מושם דגש על עידוד בנות לתחומי התעשייה. מיושמים ימי עיון בנושא מגדר-הרצאות תעשייניות + סדנאות להעצמה.
אנשי תעשיידע בונים מודל עבודה עם המורים המובילים בבתי הספר. ומפתחים תכנים לשילוב תעשייה בתוכנית הלימודים, ההכשרה למורים כוללת מתודות ודרכי עבודה לשכבות הגיל הרלוונטיות, דרכים בהטמעת התכנים, הכנת משובים ודרכי מעקב.
במהלך השנה אנשי תעשיידע דואגים לקיום ההרצאות, לשיתופי הפעולה בין התעשיינים, והתלמידים.
בסוף השנה מבוצעים אירועי סיום ברשויות , בבתי הספר ותחרויות ארציות במגוון נושאי תעשייה.