השתלמות מורים ומפקחים

השתלמות מורים ומפקחים

השתלמות בתעשייה למפמ"רים בחינוך הטכנולוגי

ה"תעשיידע" מובילה השתלמות בהיקף של 60 שעות למפקחי האגף למדע וטכנולוגיה, בימי למידה מלאים של 8 שעות כל מפגש בתעשייה. החשיפה לתעשייה נעשית באמצעות הרצאות, סיורים והדגמות בליווי אנשי מקצוע מקידמת התעשייה הישראלית.
החשיפה מסייעת ולמפמ"רים לקבל כלים מעולם התעשייה. מעשירה את המפקחים ובעקבותיהם המורים בידע ובמיומנויות בתחומים מגוונים, אותם יישמו לשיפור ועדכון תכני הלימודים ושיטות ההוראה.
הכלים שהם מקבלים בהשתלמות והחשיפה לטכנולוגיות חדישות יהיו בסיס לעבודתם המשמעותית של כלל המפמ"רים.
העמקת שיתוף הפעולה בין המפקחים במנהל למדע ולטכנולוגיה לבין התעשייה הישראלית תורמת לרכישת ידע מדעי טכנולוגי עדכני כמו כן, ערכים ותרבות ארגונית.

 

השתלמות בתעשייה למורים בחינוך הטכנולוגי

ה"תעשיידע" מובילה השתלמות מאושרת לגמול השתלמות עם ציון בהיקף של 60 שעות למורי החינוך הטכנולוגי בתעשייה.
ההשתלמות מאפשרת חשיפה, לימוד והתנסות למורים בתעשייה. העמקת שליטת המורים בחידושים טכנולוגיים מתוחכמים המשתנים ללא הרף ומשנים את המשק ואת דרישות שוק העבודה. כמו כן השתלמות מסוג זה תורמת לשמירה על רלבנטיות ההוראה במקצועות הטכנולוגיים, לטיפוח מצוינות והצטיינות של המורים וחיזוק הקשר בין בתי הספר לתעשייה, וזאת מתוך ההבנה כי זאת ההשקעה היעילה ביותר וארוכת הטווח בקידום המדע והטכנולוגיה.
השתלמות זו, צמחה מתוך אחריות לאומית של הובלת המורים אשר עומדים יום-יום מול בני נוער במדינת ישראל ומשפיעים על בחירותיהם, עמדותיהם ורמת ידיעותיהם בתחום והכנתם לעולם המחר.

 

<חזור