דף הבית פרויקטים מיוחדים

פרויקטים מיוחדים:

 

מנהל מאמץ מנהל

מנהל מאמץ מנהל פרויקטים מיוחדים

הפרדת אריזות תאגיד תמיר

תאגיד תמיר פרויקטים מיוחדים

נתיב האור

נתיב האור

תעשייחד

תעשייחד

השתלמות מורים ומפקחים

השתלמות מורים ומפקחים

WSI

WSI

דור העתיד להייטק בתעשייה

 דור העתיק להייטק ולתעשייה

שיתוף פעולה תעשיידע והמדהטק

 שיתוף פעולה תעשיידע והמדעטק

התנסות תלמידים בתעשייה

007 ELECTRICITY Ort Hermlin