שילוב תלמידים בתעשייה

מטה

אמיר יגודה - מנהל תחומים נוער נורמטיבי ונוער בסיכוי בתוכנית לשילוב תלמידים בתעשייה
אמיר יגודה - מנהל תחומים נוער נורמטיבי ונוער בסיכוי בתוכנית לשילוב תלמידים בתעשייה
אחראי על ניהולה של התוכנית בכל בתי הספר בה היא פועלת ברחבי הארץ, לתאום התכנים מול משרד החינוך ומול צוותי ההוראה בבתי הספר.אחראי גם על תוכנית טו"ב.
amiry@think.org.il
אתי לביא -  מנהלת משרד
אתי לביא - מנהלת משרד
אחראית על הלו"ז והיומן, מסייעת לכלל גורמי המטה בתוכנית
misrad@think.org.il
דולב דהן - מנהל כספים
דולב דהן - מנהל כספים
אחראי על ניהול כספי בעמותה – אחראיות לתכנון, יישום ובקרה על תקציב הכנסות והוצאות בעמותה. בניית הסכמים עם חברות, רשויות וארגונים. ניהול תקציבי פרויקטים ייחודיים.
dolevd@think.org.il
איריס אלקים - מנהלת חשבונות
איריס אלקים - מנהלת חשבונות
אחראית על הנהלת החשבונות במסגרת פרוייקט התנסות בתעשייה
irisel7@think.org.il

מחוז מרכז

לי זיידה - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
לי זיידה - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
leez@think.org.il
רונית אלמקייס - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
רונית אלמקייס - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
ronite@think.org.il
עידו קלינגר - רכז מחוז, נוער בסיכוי
עידו קלינגר - רכז מחוז, נוער בסיכוי
מוביל את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועל בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסק בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
idok@think.org.il
אריאלה קפלן - רכזת קורסים מקצועיים
אריאלה קפלן - רכזת קורסים מקצועיים
arielak@think.org.il

מחוז צפון

טלי בר סבצ'ניקר - מנהלת האזור, נוער נורמטיבי
טלי בר סבצ'ניקר - מנהלת האזור, נוער נורמטיבי
אחראית על מחוז צפון בתוכנית שילוב תלמידים בתעשייה, בהיבט התפעולי והפדגוגי. הפרויקט פועל בכיתות טכנולוגיות המיועדות לבגרות מלאה ומובילות את התלמידים להצלחות לימודיות בהתאם ליכולותיהם הגבוהות. בתי הספר הינם מבנימינה ועד חצור. במסגרת תפקידה מובילה את הצוות לביצוע המשימות והיעדים שהוצבו בפני המחוז.
talib@think.org.il
עליזה קרר - מנהלת האזור, נוער בסיכוי
עליזה קרר - מנהלת האזור, נוער בסיכוי
אחראית על מחוז צפון בתוכנית שילוב תלמידים בתעשייה ולנוער בסיכון, בהיבט התפעולי והפדגוגי. מחוז הצפון מכיל בתי ספר מאזור ניר עציון ועד חצור מעכו שבמערב ועד בית שאן שבמזרח, בין בתי ספר - יהודים וערבים, דתיים וחילונים כפרי נוער ובתי ספר מקיפים, בכיתות הנמצאות בסכנת נשירה. במסגרת תפקידה מובילה את הצוות לביצוע המשימות והיעדים שהוצבו בפני המחוז.
aliza@think.org.il
בת-אל מינצר - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
בת-אל מינצר - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
batelmi@think.org.il
הייא חמזה - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
הייא חמזה - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
hayah@think.org.il
רג'אא גאנם - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
רג'אא גאנם - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
rajaa@think.org.il
יסמין בודניק - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
יסמין בודניק - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
yasminb@think.org.il
עירית שרף - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
עירית שרף - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
sharfi@think.org.il
הילה גפן - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
הילה גפן - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
hilage@think.org.il
קרן רנד - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
קרן רנד - רכזת מחוז, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
kerenr@think.org.il
שירי נהוראי - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
שירי נהוראי - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
shirin@think.org.il
רנדא פחורי - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
רנדא פחורי - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
randaf@think.org.il
מוחמד סולימאן - רכז מחוז, נוער בסיכוי
מוחמד סולימאן - רכז מחוז, נוער בסיכוי
מוביל את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועל בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסק בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
muhammads@think.org.il

מחוז דרום

דנה צוער - מנהלת האזור, נוער נורמטיבי
דנה צוער - מנהלת האזור, נוער נורמטיבי
אחראית על מחוז דרום בתוכנית שילוב תלמידים בתעשייה, בהיבט התפעולי והפדגוגי. התחום שבאחריותה הינו מאשדוד ועד דימונה ובאר שבע. הפרויקט פועל בכיתות טכנולוגיות, המיועדות לבגרות מלאה ומובילות את התלמידים להצלחות לימודיות בהתאם ליכולותיהם הגבוהות. במסגרת תפקידה מובילה את הצוות לביצוע המשימות והיעדים שהוצבו בפני המחוז.
danat@think.org.il
מהדי מואסי - מנהל האזור, נוער בסיכוי
מהדי מואסי - מנהל האזור, נוער בסיכוי
אחראי על מחוז דרום בתוכנית שילוב תלמידים בתעשייה ולנוער בסיכון, בהיבט התפעולי והפדגוגי. בתי הספר שבאחריותו נמצאים מאשדוד ועד דימונה ובאר שבע. במסגרת תפקידו מוביל את הצוות לביצוע המשימות והיעדים שהוצבו בפני המחוז.
mahdi@think.org.il
חגית רוס כהן - רכזת במחוז דרום, נוער נורמטיבי
חגית רוס כהן - רכזת במחוז דרום, נוער נורמטיבי
מובילה את התוכנית מול רכזי המגמות בבית הספר ובתאום עם התעשיות במשק הישראלי. במסגרת התפקיד: עבודת שטח במתן מענה שוטף ויום יומי לשותפים ובתי הספר, גיוס חברות לתוכנית, בניית תוכניות עבודה ומעקב אחר התקדמותן.
hagitc@think.org.il
עמוס עטיה - רכז מחוז, נוער נורמטיבי
עמוס עטיה - רכז מחוז, נוער נורמטיבי
מוביל את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועל בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
amosa@think.org.il
מירי מרציאנו - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
מירי מרציאנו - רכזת מחוז, נוער בסיכוי
מובילה את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .פועלת בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסקת בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת התחום, הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
mirim@think.org.il
מעיין שלמון - רכזת מחוז, נוער בסיכוי ורכזת קורסים מקצועיים
מעיין שלמון - רכזת מחוז, נוער בסיכוי ורכזת קורסים מקצועיים
רכז התנסות בתעשייה מוביל את התוכנית מול רכז המגמה בבית הספר ובתאום אנשי הקשר מהמפעלים .הרכז פועל בשטח במתן מענה שוטף ויום יומי ועוסק בגיוס מלווים וחונכים מהתעשייה והחברות, ניהול החונכים ותיאום הגעתם להכשרות ללמידת תחום הערכת התלמידים ומעקב אחר התקדמותם.
maayans@think.org.il