הנהלת העמותה

מנכ"לית העמותה: אביבה מישאל
 
הוועד המנהל:   
(לפי סדר הא"ב)
                         יו"ר העמותה, חיים רוסו
                           אדריאן עדי הרשקוביץ
                           יודקה שגב
                           יוסי גולן
                           יפה שושן
                           רותי גורנשטיין
                           רפי פריאל
 
וועדת ביקורת:     יו"ר הוועדה, רפי פריאל
                        חדוה סנדרוביץ
                        צביקה גולדשטיין
 
האספה הכללית:    
(לפי סדר הא"ב)
                     אביב חצבני
                     אבשלום אדרת
                     אמיר פז
                     ד"ר טל לוטן
                     דוד בר
                     ורד סוויד פאר
                     חיים טיכהולץ
                     יצחק דויטש
                     ירון רייז
                     ליאור אפלבאום
                     ליאורה נגר
                     נחמה בוגין
                     נסרי סעיד
                     נתנאל כ"ץ
                     עו"ד עופר יוחננוף
                     עמי אלכסנדרון
                     עמיחי שטיינברג
                     פואד חיר
                     רמזי גבאי
                     שמואל אורן
                              
רואי חשבון:     ברייטמן אלמגור
ייעוץ משפטי:   עו"ד שלומית (שוש) משה