מטרות העמותה

מטרות העמותה

חשיפת מירב פוטנציאל בני הנוער והדור הצעיר לעולם התעשייה על מנת:

  • להוביל ערכים, תרבות עבודה והזדהות עם העשייה בתעשייה.
  • לעודד מוטיבציה בקרב בני הנוער ללמוד לימודים טכנולוגיים.
  • לאפשר לבני הנוער להתפתח ולהתקדם בתחום החדשנות, יצירתיות ויזמות בעולם התעשייה.