אודות תעשיידע

אודות תעשיידע

תעשיידע, תעשייה למען חינוך מתקדם עוסקת בחיבור ייחודי שבין תעשייה ועסקים לבין החינוך בישראל

עמותת החינוך תעשיידע, מיסודה של התאחדות התעשיינים, לקחה על עצמה לפעול ולהשתתף בפיתוח ההון האנושי במדינה באמצעות קירוב הדור הצעיר לתחומי התעשייה והקהילה העסקית, ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי, הבית ספרי והלאומי. זאת, במסגרת תהליך מובנה ומערכתי ותוך שיתוף פעולה מלא עם מערכת החינוך וחיבורה לאנשי עסקים ותעשייה אשר ייצרו שינוי חברתי וצמיחה כלכלית עתידית. ההשקעה החשובה ביותר למדינת ישראל בטווח הארוך נעשית בפיתוח אזרחי המחר. תלמידי מערכת החינוך אשר נמצאים היום בבתי הספר, הם אשר יקבעו את עתידה הכלכלי והחברתי של המדינה – ואת שילובו של הפרט באתגרי העתיד.
חשיפת בני הנוער לתעשייה ולקהילה העסקית בשלב מוקדם הינה מרכזית בחשיבותה ותאפשר הכרה, התנסות, רכישת ידע עדכני, לימוד תכנים בנושאים בהם קיים מחסור, רכישת ערכים ותרבות ארגונית.

התעשיידע:

  • מהווה שותף לאחריות חברתית וקהילתית, תוך יצירת מעגלים של מעורבות חברתית בתרומה ובהתנדבות במסגרת פרויקטים בבתי הספר ובמרכזי התעשיידע.
  • פועלת בתהליך המתחיל באיתור השותפים להתנדבות וכלה בביצוע בפועל על פי אמות מידה מקצועיות המבטיחות הצלחה, המשכיות ומחויבות כדרך חיים לחברה.
  • עוסקת בפיתוח ובניית תוכנית תוך מומחיות, בתהליך מקצועי ייחודי הנובע מהיכרות מעמיקה של הצרכים במערכת החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט.
  • ממנפת ומנתבת את תרומת החברה לקהילה בצורה אפקטיבית שתפורה בדיוק לצרכי החברה בהתאמה לחזון, לערכים, למטרות וליכולתה תוך מתן חופש בחירה ממספר אלטרנטיבות המאפשרות לעובדים רבים ככל האפשר לקחת חלק בפעילות.
  • התכנית מאפשרת ליהנות מהישגים מגוונים: יצירת דיאלוג אם הקהילה, חיזוק גאוות היחידה ותחושת השייכות של העובדים, חשיפת העשייה הייחודית במפעל, שיפור התדמית של החברה, קבלת רעיונות מקוריים ועדכניים מבני הנוער.

הפעילויות נבדלות באופי המעורבות, בהיקפה ובסוגי התוצרים :

  • שיתוף אנשי תעשייה במיזמים במערכת החינוך (הרצאות לתלמידים ולמורים בהשתלמויות וימי עיון, תמיכה בפרויקטים, סיורים).
  • תמיכת אנשי מקצוע מהמפעלים בתלמידי המגמות הטכנולוגיות בביצוע פרויקטי גמר.
  • מתן חסות לפעילויות ההדרכה של התעשיידע- פעילות יומיות או קורסים ארוכי טווח.

אנו מזמינים אתכם, באופן אישי, להיות שותפים במימוש החזון.
לקחת חלק בתוכנית המשלבת אחריות חברתית ולאומית.
להוביל יחד שינוי משמעותי, מערכתי ומסודר.
ליצור מציאות טובה יותר, מעודדת צמיחה וקידמה.
לפעול לצד עשרות חברות מובילות במשק, שכבר משקיעות משאבים כספיים ואנושיים רחבים.