נתיב האור

נתיב האור

נתיב האור פועלת בשיתוף פעולה של משרד החינוך עם חברת חשמל ב-140 רשויות בארץ ובכ-1400 בתי ספר. התכנית הינה חינוכית-חברתית-קהילתית, המחנכת להתנהגות בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת חשמל, לשימוש מושכל בחשמל וחיסכון באנרגיה, לאחריות, למעורבות חברתית, למנהיגות צעירה ולאכפתיות.
הפקדת האחריות לנושא בידי הילדים כסוכני שינוי לתרבות ההתנהגות, גם במעגלים נוספים בחברה כגון: ילדים צעירים, קשישים ואחרים, דורשת ידע והבנה של הנושא ומשמעותו לחיינו.
לתוכנית מגוון מטרות בהם: הקניית ידע לפיתוח מודעות של התנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל,לחנך לערכים של אחריות, מעורבות חברתית ולעודד מנהיגות בקהילה ולעודד התנהגות מושכלת לחיסכון באנרגיה למטרת שימור הסביבה. כן התוכנית מכוונת אל הבנת הקשר בין התפתחות אורך החיים ותולדות החשמל תוך הבנת חשיבותו לחיי הילדים בתחומים רבים.
התכנית ניתנת חינם לבתי הספר ומיועדת לשכבה אחת בבית הספר כתות ג-ו על פי שיקול בית ספרי. בתכנית משולבת פעילות מונחית בכל בית ספר על ידי עובדי חברת החשמל בשם "בוקר אור נתיב האור". זהו מפגש חוויתי חד פעמי של שעה וחצי ובו התנסות בהפעלת מכשירים, מצגת ופעילויות נוספות. במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת החשמל ניתן גם לשלב סיור רגלי להכרת רשת החשמל ואיתור מפגעים בסביבת בית הספר לקבוצת תלמידים שעברו את סדנת "בוקר טוב נתיב האור". במסגרת תכנית זו נפגשים הילדים עם עובדי חברת החשמל אשר מדגימים לילדים סוגי אנרגיה חלופית ומלמדים אותם התנהגות נבונה, בטוחה וחסכונית בסביבה צורכת חשמל.

במסגרת התכנית מופעלת קבוצת מנהיגות- ילדי "נתיב האור": הקבוצה נבחרת ע"י בית הספר וזוכה במהלך השנה למספר מפגשי העשרה בנושא בטיחות ושימוש מושכל בחשמל. בהמשך לפעילות העירונית, קבוצת ילדי נתיב האור פועלת להעברת המסר באמצעים ודרכים שונות בקרב הקהילה.

התוכנית מלווה על ידי מנחה מטעם תעשיידע לכל אורך השנה ומהווה תוספת לתכנית הלימודים בבית הספר וניתן לשלבה בשיעורי מדעים/חברה (כישורי חיים/אמנות). כל בית ספר בונה מודל שמתאים לו, הן מבחינת התכנים והן מבחינת פרק הזמן.

<חזור